Gipkijom's Buzz - Come One, Come All To Gipkijom.

Utvecklas på jobbet

När man försöker komma underfund med vad som kan göras så kan man se till att verkligen utvecklas när det kommer till att göra lite andra saker med. Ja det handlar om att lära sig mer saker vilket jag tror handlar om något annat och därför kan man se till att njuta lite mer av allt som verkligen fungerar och detta handlar om allt annat med. Men om man känner att detta med att göra en kompetensutveckling inte är något för en, vad kan man göra då? Kanske kan man satsa på innovation genom att hitta andra lösningar och komma på nya produkter. Vissa liksom vill inte lära sig genom att sätta sig i bänken utan bara genom att man experimenterar. Detta kan vara minst lika effektivt men man måste se till den lösnigen som passar en bäst.

Utvecklingen stannar aldrig

När man ser till att få denna utveckling att fortgå så kanske man känner att det inte är så värst enkelt eller medgörligt att man får detta på ett bra sätt med. Nej det kan handlar om att man gör allt som man gillar och tror på vilket jag inser just nu är något värdefullt med. Men om man känner att man klarar av detta så kan man se till att njuta lite mer av allt och därför också kunna göra sådant som för andra också kan ha ro. Ja, man kanske måste se till att njuta och samtidigt också kunna göra lite annat för alla andra. När man kan se till att verkligen göra sådant med, vilket jag gillar och vill få till. Men om man känner att man inte klarar av detta så kan man också se till att njuta lite mer av allt som alla andra också gillar. Ja, detta är verkligen viktigt att utvecklas på jobbet med.